Rapid Prototyping & Innovation

center-for-innovationThe Centre for Innovation is a growth platform of Leiden University. They connect the faculty, students, our partners, the market and society at large to tackle challenges and come up with new solutions.

Zij hebben ons gevraagd om voor de volgende organisaties concepten te ontwikkelen voor digitale tools met betrekking tot participatie.

Deloitte
Onderzoekt stratigieen voor de  heroriënterende publieke sector met name de digitale dienstverlening.

Bij de decentralisatie van taken in het sociaal domein word de verantwoording naar de gemeente verlegd en
zullen burgers in de toekomst vaker hun eigen problemen moeten oplossen. Overheden zoals gemeenten zullen burgers moeten activeren en faciliteren zodat zij zelf oplossingen kunnen vinden. Burgersmoeten zelfredzamer worden en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerk en de lokale gemeenschap. De gemeente van de toekomst moet oplossingen die vanuit de netwerken komen mogelijk maken en in het verlengde daarvan moeten de eigen ideeën en oplossingen van burgers zichtbaar gemaakt worden voor de gemeenschap.

De Socioneers hebben een schets ontwerp gemaakt voor het proces dat een tool voor stakehiolder participatie moet behelzen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.
Participatie Tool: Nu en in de toekomst zal de overheid steeds vaker burgers, belangengroepen en bedrijven nodig hebben om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening. IT biedt nieuwe mogelijkheden om een digitaal instrument te maken waarmee participatieprocessen kunnen worden gestructureerd en gemanaged.

De Online Participatie Tool is een online platform voor het faciliteren van participatieprocessen bij de totstandkoming van publieke besluiten en beleidsmaatregelen.

IASS http://www.iass-potsdam.de/en
The Transformation of the Energy System as the Engine for Democratic Innovations
Public participation in the transformation of the energy system
Er is ons gevraagd om methoden te ontwikkelen om het participatie proces van de burgers te monitoren dmv een online platform dat tevens tendienst staat van deze burgers.