Nieuwsbrief 5: 1 januari 2018

Nieuwsbrief 5

 • Vooraf
 • Veranderingen in 2018
  • Nieuwe versie Instructie
  • Standaardrapportages
  • Activiteiten per maand/ dit kalenderjaar
  • Privacy
 • Survey Dress Worldwide en Jaaroverzicht
 • Plannen voor 2018